ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας: Παράταση στις συμβάσεις 94 εργαζομένων (έγγραφο-ονόματα)

Ανακοινώθηκε η αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 και του άρθρου 6 του ΠΔ 164/2004, για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής και ΠΕ Πέλλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ