Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Προσλήψεις προσωπικού σε δίκτυα δήμων και Περιφερειών (ρύθμιση)

Με το άρθρο 79 του Πολυνομοσχέδιου για τους ΟΤΑ, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από τα δίκτυα δήμων και περιφερειών, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα που είναι ενταγμένα σε Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, του ν.4314/2014.

ΑΡΘΡΟ79_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΔΙΚΤΥΑ_ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ