Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για θέματα εκπαίδευσης

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ξεκλειδώνει» το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προχωρώντας και στην σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικότερες λεπτομέρειες στον παρακάτω πίνακα και στους συνδέσμους :

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Προσκλήσεις – Προκηρύξεις 21/10/2017
Σύστημα πιστοποίησης της Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 18/10/2017 – 18/12/2017
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.