Δ. Λέσβου: Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στις ρυθμίσεις οφειλών

Στις ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με τον Ν.4483/2017 ανακοίνωσε ότι συμμετέχει ο δήμος Λέσβου. Ο δήμος δέχεται αιτήσεις πολιτών από την 01/08/2017.