Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Ναυπλίου με την ονομασία ΝΟΝΗΣ », συνολικής διάρκειας έως 10 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ