Προσλήψεις 20 ατόμων στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 20 ατόμων (προσωπικό ασφαλείας) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ