Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον ΕΔΣΝΑ

O ΕΔΣΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη που θα παρέχει υποστήριξη σε θέματα δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης των δομών του ΕΔΣΝΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ